Aquest lloc web conté la informació de les activitats dutes a terme per
la Societat Catalana de Química des de l'any 2003 fins a l'agost de 2009.Web actual de la Societat Catalana de Química