Societat Catalana de Química

La Societat Catalana de Química és una societat filial de l'Institut d'Estudis Catalans, adscrita a la Secció de Ciències i Tecnologia. Té com a finalitat tot el que es relaciona amb el conreu de les ciències químiques, fomenta la investigació, promou la renovació en els aspectes pedagògics i facilita la difusió del coneixement d'aquesta ciència a la societat en general. L'àmbit de la seva actuació és el conjunt de les terres de llengua i cultura catalanes. El català és la llengua pròpia de la Societat i, com a tal, és utilitzada normalment en tots els seus actes i les seves publicacions.