[ pàgina principal ] 
 
 

OFERTES LABORALS

 

          

               OFERTES LABORALS

   
           
               Grup de Química Teòrica i Computacional de l'IQAC
              
http://www.iiqab.csic.es/qteor


               Beca Predoc per a treballar en el projecte «Acoblament entre la dinàmica i la catàlisi en els enzims. Desenvolupament de mètodes i estudi de la família de la NAG kinasa i de les aldolases de classe II»
              
Aquest grup estudia la modelització dels mecanismes de reacció en diversos àmbits, des de la química atmosfèrica fins a la catàlisi enzimàtica. Forma part de l'Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC), un dels centres  del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC).
               Les proteïnes són molècules flexibles. Com ha modulat l'evolució les diferents parts d'un enzim per fer-lo més eficient? Provarem de respondre a aquestes preguntes amb mètodes computacionals.
               Com que l'estudi de la dinàmica de proteïnes i la catàlisi enzimàtica requereixen de programari diferent, aquest projecte té una component de programació, així com d'ús de codis de la Química Computacional i la Dinàmica Molecular.
               Per a més informació, contacteu amb Ramon Crehuet a l'adreça beca.predoc@iqac.csic.es
 

               The European Patent Office is currently recruiting
               If you are interested in joining the EPO, visit its website : http://www.epo.org/about-us/jobs.html
 

               Institut Català d'Investigació Química
              
Podeu consultar les ofertes de treball a la pàgina web : http://www.iciq.es > Ofertes de treball

           

 


 

                           
           

 


            

             
                              

              
                            
                                            
      

 


Societat Catalana de Química. Institut d'Estudis Catalans.