[ pàgina principal ]             [ taula periòdica ]  [ glossaris ]  [ material divers ] 
 
 

LA TAULA PERIÒDICA

Participa el concurs de la taula periòdica
 

 

Poques branques de la ciència tenen un element tan clarament identificador com la química, que disposa de la taula periòdica dels elements. Aquesta relació va, però, molt més enllà de la condició de símbol d'una ciència o d'una professió, ja que, alhora, els químics consideren que la taula periòdica constitueix la base i l'eix vertebrador dels seus coneixements. En conseqüència, la taula periòdica és, encara avui, la referència indispensable dels professionals de la química i una eina molt valuosa per a l'aprenentatge d'aquesta disciplina.

Nova versió catalana de la taula periòdica dels elements

Amb el desig de contribuir a l'estudi i al desenvolupament de la química en la nostra llengua, la Societat Catalana de Química torna a oferir la versió catalana de la taula periòdica. Aquesta versió, de 1998, presenta novetats significatives respecte a l'edició anterior de 1985. Així, inclou el nom i el símbol recentment assignats als elements pesants que tenen el nombre atòmic comprès entre el 104 i el 109. Els acords presos per la IUPAC en la reunió de l'agost de 1998 a Ginebra han permès tancar una llarga controvèrsia per la paternitat d'aquests elements. Cal notar que, contravenint a la normativa existent, que no permetia anomenar cap element amb el nom d'una persona en vida d'aquesta, s'ha acceptat donar el nom del químic americà G. T. Seaborg a l'element 106. Una altra característica de la nova taula fa referència als elements lantà i actini, els quals s'han situat encapçalant les sèries dels elements a les quals donen nom. Aquesta modificació obeeix a la major similitud de comportament del La amb Ce-Lu i del Ac amb Th-Lr, respectivament, més que no pas amb els elements del grup del Sc. Alhora, en les caselles d'aquest grup, on es trobaven exclusivament La i Ac, s'indica l'existència de les dues sèries esmentades. Aprofitant l'avinentesa d'una nova edició de la taula periòdica, s'han actualitzat els pesos atòmics dels elements, els quals canvien segons la composició isotòpica de les seves fonts.

La taula periòdica en català, versió 1998, es presenta en dos formats: un de mural (de 85×120 cm) i un altre de taula (DIN A4), amb trets de disseny comuns, els quals pretenen aconseguir una presentació atractiva i permetre una consulta àgil. El primer format s'ha recobert d'un material que permet la utilització de retoladors de tinta seca, amb la finalitat de facilitar als professors l'explicació de les diferents relacions entre els elements químics. El segon s'ha plastificat per augmentar-ne la resistència i allargar-ne, així, la bona conservació. A més de la taula en «format tradicional», la Societat també ha editat una taula periòdica on es reflecteix l'abundància relativa dels elements químics al nostre planeta.

Les taules periòdiques de la Societat Catalana de Química són distribuïdes per:


Institut d'Estudis Catalans
Servei Editorial
Carrer del Carme, 47
08001 Barcelona
Tel.: (+34) 932 701 636 / (+34) 932 701 180
publicacions@iec.cat

 

 


Societat Catalana de Química. Institut d'Estudis Catalans.