[ pàgina principal ]             [ publicacions ]  [ congressos ]  [ conferències ]  [ jornades ]  [ premis ]  [ altres ] 
 
 

Conferències i cicles de conferències

 

 

La organització de conferències, com a eina per a promocionar el coneixement i el desenvolupament de la química al nostre pais, ha estat una de les tasques a les quals la Societat Catalana de Química ha dedicat un esforç considerable des de fa molts anys. El ventall dels temes de què hem tractat va des de les conferències especialitzades al voltant de temes de recerca sobresortints fins a les xerrades divulgatives orientades a un públic no especialitzat. En aquest full podreu trobar informació sobre les nostres conferències, tant les d'enguany com les d'anys anteriors.

 

LLISTES ANUALS
 
any:    
 
CERCAR
 
(any)
   

 

CICLES TEMÀTICS
 

 

 


Societat Catalana de Química. Institut d'Estudis Catalans. Comentaris: wmscq@qo.ub.es.